Sprzt Medyczny, Sprzt Rehabilitacyjny

 
  Pulsoksymetry
  Spirometry
  Drena Limfatyczny
  Defibrylator AED
  Aparat do Elektrokoagulacji
  Aparaty EEG
  Aparaty KTG
  Apteczki Pierwszej Pomocy
  Autoklawy
  Autorefraktometry
  Badania wysikowe
  Balkoniki Rehabilitacyjne
  Bioptron
  Cinieniomierze
  Czujnik Saturacji
  Cieplarki Laboratoryjne
  CPAP
  Cykloergometry
  Deski Ortopedyczne
  Detektory Ttna Podu
  Drabinki Gimnastyczne
  Elektrokardiografy
  Elektroterapia
  Fantomy
  Fotele Ginekologiczne
  Holtery
  Hydroterapia
  Igy Biopsyjne
  Inhalatory
  Kamizelki KED
  Kapnografy
  Kardiomonitory
  Kolposkopy
  Komory Bada Cieplnych
  Koncentratory Tlenu
  Kozetki
  Kriochirurgia
  Kriokomory
  Krioterapia
  Ksztatki Rehabilitacyjne
  Lampy Bakteriobjcze
  Lampy Kwarcowe
  Lampy Naczoowe
  Lampy Operacyjne
  Lampy Szczelinowe
  Lampy Zabiegowe
  Laryngoskopy
  Laseroterapia
  yeczki Dermatologiczne
  Materace
  Magnetoterapia
  Magnetronik
  Masa Uciskowy
  Meble Medyczne
  Meble Metalowe
  Motki Neurologiczne
  Negatoskopy
  Nosze Ratunkowe
  Oftalmoskopy
  Parawany Lekarskie
  Piki Rehabilitacyjne
  Pionizatory
  Podnoniki Wannowe
  Podoskopy
  Pompy Infuzyjne
  Przyrzdy Diagnostyczne
  Resuscytatory
  Rotory Rehabilitacyjne
  Skoliometry
  Sollux
  Sonoterapia
  Sprzt Fitness
  Sprzt Laboratoryjny
  Sprzt Ratunkowy
  Ssaki Elektryczne
  Sterylizatory
  Stetoskopy
  Stojak do Kroplwek
  Stoy Izokinetyczne
  Stoy do Masau
  Stoy Rehabilitacyjne
  Suszarki Laboratoryjne
  Taborety
  Tablice Okulistyczne
  Tamy Rehabilitacyjne
  Termometry Elektroniczne
  Tonometry
  Torby Medyczne
  UGUL
  Urzdzenia do Masau
  Ustniki Jednorazowe do Spirometru
  Videodermatoskopy
  Wagi Analityczne
  Wagi Laboratoryjne
  Wagi Medyczne
  Wagi Niemowlce
  Wagi Precyzyjne
  Wagi Techniczne
  Wzki Inwalidzkie
  Wzki Inwalidzkie Elektryczne
  Wyposaenie Gabinetw
  Wzierniki Ginekologiczne
  Wzrostomierze
  Zestawy Pierwszej Pomocy

POWIADOMIENIE O PROMOCJACH

Jeli chcesz by na bieco informowany o aktualnych promocjach i najnowszych produktach dodaj swj email:

  SPRZT MEDYCZNY - OFERTA

IDentyfikator Oferty: ELETRP-ASR-053
Nazwa: ETIUS ULM+sonda IR400/808+gowica GM-4cm2/1MHz +szkolenie+certyfikat+monta

ETIUS ULM+sonda IR400/808+gowica GM-4cm2/1MHz +szkolenie+certyfikat+montaPromocyjny zestaw: ETIUS ULM + sonda IR400/808 + gowica GM-4cm2/1MHz !!!

Wielofunkcyjny aparat do terapii kombinowanej, terapii ultradwikowej, laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii Etius ULM dedykowany jest do przeprowadzania zabiegw terapeutycznych:

- szerok gam prdw bipolarnych i unipolarnych
- wykorzystujcych terapi ultradwikow
- metod kombinacji powyszych technik
- wykorzystujcych laseroterapi biostymulacyjn
- polem magnetycznym niskiej czstotliwoci

!!! PAKIET PROMOCYJNY !!! PAKIET PROMOCYJNY !!! PAKIET PROMOCYJNY !!!

W CENIE URZDZENIA:

- DOSTAWA

- MONTA Z URUCHOMIENIEM

- SZKOLENIE

- CERTYFIKAT ZE SZKOLENIA

!!! PAKIET PROMOCYJNY !!! PAKIET PROMOCYJNY !!! PAKIET PROMOCYJNY !!!

Z uwagi na wszechstronno i ogromn funkcjonalno, urzdzenie znakomicie nadaje si do terapii rodowiskowej. W zwizku z tym do urzdzenia zostaa zaprojektowana specjalna torba uatwiajca prac w terenie.

Etius ULM dysponuje dwoma w peni niezalenymi kanaami elektroterapii z moliwoci sprzenia w celu wykonywania zabiegw czteroelektrodowych oraz torem generacji:

- ultradwikw,
- promieniowania laserowego,
- pola magnetycznego niskiej czstotliwoci.

Urzdzenie moe wsppracowa(za dopat) z rnymi typami gowic, rozmaitymi aplikatorami laserowymi i magnetycznymi, m.in.:

- gowic do standardowej terapii ultradwikowej o powierzchni aktywnego promieniowania 1cm2 lub 4cm2 wytwarzajc fal ultradwikow o czstotliwoci 1MHz
- z sond punktow wiata czerwonego R o dugoci fali 660nm i mocy 40mW lub 80mW
- z sond punktow promieniowania podczerwonego o dugoci fali 808nm i mocy 200mW lub 400mW
- z aplikatorem skanujcym R/IR o mocach 50mW/400mW lub 100mW/450mW i dugociach fali 660nm/808nm
- z aplikatorem prysznicowym R/IR o mocy 200mW/1600mW i dugociach fali 660nm/808nm
- z aplikatorem pola magnetycznego typu CPE o indukcji maksymalnej 10mT pracujcym w konfiguracji pojedynczej lub podwjnej

Wielofunkcyjno aparatu pozwala na wykonywanie jednoczesnych zabiegw z rnych dziedzin fizykoterapii niezalenie na jednym lub dwch pacjentach. Aparat posiada baz 449 programw i sekwencji wbudowanych specjalnie opracowanych we wsppracy ze specjalistami fizjoterapii. Oprcz tego w urzdzeniu zaimplementowano podrczn atwo konfigurowaln list programw ulubionych, gdzie uytkownik moe zapisa najczciej stosowane przez siebie programy terapeutyczne.

Dodatkowo w urzdzeniu stworzono specjalnie dedykowane tryby do wsppracy z adapterami wiatowodowymi rnego typu, ktre zwikszaj efektywno zabiegw. Elektryczne obwody wyjciowe Etiusa ULM mog pracowa w dwch trybach: stabilizacji prdu pacjenta lub stabilizacji napicia wyjciowego. Tryb stabilizacji napicia wyjciowego znajduje szczeglne zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych. Oprcz powszechnie znanych w fizykoterapii prdw, urzdzenie umoliwia aplikacj mikroprdw, prdw unipolarnych falujcych oraz prdw TENS do terapii porae spastycznych.

Etius ULM umoliwia rwnie wykonywanie pautomatycznej elektrodiagnostyki ukadu nerwowo-miniowego.


ELEKTROTERAPIA - prdy
- interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanaowy (AMF))
- TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst)
- TENS do terapii porae spastycznych
- Kotz'a/rosyjska stymulacja
- tonoliza
- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
- impulsowe (prostoktny, trjktny)
- impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
- unipolarne falujce
- galwaniczne
- mikroprdy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
- elektrodiagnostyka z graficzn prezentacj krzywej I/t
- automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, wspczynnika akomodacji

TERAPIA ULTRADWIKOWA (opcjonalnie - za dopata)
- gowica 1MHz, 1cm2
- gowica 1MHz, 4cm2
- emisja ciga - efekt termiczny
- emisja pulsujca - mikromasa
- kontrola przylegania czoa gowicy sprzona z zegarem zabiegowym
- stabilizacja emitowanej mocy

LASEROTERAPIA (opcjonalnie - za dopata)
- sonda punktowa R 660nm/40mW
- sonda punktowa R 660nm/80mW
- sonda punktowa IR 808nm/200mW
- sonda punktowa IR 808nm/400mW
- aplikator prysznicowy R+IR 200mW+1600mW
- aplikator skanujcy R+IR 50mW + 400mW
- aplikator skanujcy R+IR 100mW + 450mW
- emisja promieniowania w trybie pulsacyjnym i cigym
- regulacja czasu impulsu lub wypenienia
- regulacja mocy promieniowania laserowego
- kocwki wiatowodowe do laseropunktury i zastosowa laryngologicznych

MAGNETOTERAPIA (opcjonalnie - za dopata)
- aplikatory paskie typu CPE do magnetoterapii miejscowej
- opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami
- wygodne mocowanie aplikatorw za pomoc pasw i rzepw
- ksztat pola: sinus, trjkt, prostokt, psinus, ptrjkt, pprostokt
- emisja ciga i modulowana
- szeroki zakres czstotliwoci


TRYB MANUALNY
- pena kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych uytkownikw

PROGRAMY ZABIEGOWE
- uproszczenie obsugi aparatu
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- 339 wbudowanych programw zabiegowych
- 150 programw do ustawienia dla uytkownika
- 160 programw ulubionych
- nadawanie wasnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE
- uproszczona obsuga aparatu
- 110 wbudowanych sekwencji zabiegowych

ERGONOMIA
- dwa cakowicie niezalene kanay zabiegowe
- tryb pracy: programowy/manualny
- duy, czytelny wywietlacz
- obsuga w trybie graficznym
- baza wbudowanych programw zabiegowych
- wybr jednostek chorobowych po nazwie
- zegar zabiegowy
- test elektrod
- statystyki przeprowadzanych zabiegw
- regulacja gonoci sygnalizatora dwikowego
- precyzyjna kontrola emisji fali ultradwikowej w trakcie zabiegu
- kalibracja czuoci gowicy wedug potrzeb
- komfort obsugi - aparat nie przerywa emisji z powodu chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach koci
- dedykowane tryby pracy do aplikatorw wiatowodowych
- atwa aplikacja aplika torw pola magnetycznego za pomoc pasw i rzepw

KONSTRUKCJA
- duy wywietlacz graficzny
- nowoczesne wzornictwo
- trwaa i niezawodna klawiatura
- praca w trybach CC (stabilizacja prdu) lub CV (stabilizacja napicia)
- pena izolacja galwaniczna midzy kanaami w kadym trybie
- autotest - bieca kontrola sprawnoci aparatu
- lekka i zwarta konstrukcja umoliwiajca atwe przenoszenie aparatu


PARAMETRY TECHNICZNE
sterownik - maksymalne natenie prdu w obwodzie pacjenta (tryb CC):

interferencyjne, Kotz'a, unipolarne falujce: 100mA
TENS: 140mA
diadynamiczne, impulsowe: 60mA
galwaniczne: 40mA
tonoliza: 100mA
mikroprdy: 1000?A
maksymalna amplituda napicia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140V
natenie maksymalnej fali ultradwikowej: 3W/cm2
czstotliwo w trybie pulsacyjnym: 16Hz, 48Hz, 100Hz
wypenienie w trybie pulsacyjnym: 10%, 25%, 50%, 75%
maksymalne indukcja pola magnetycznego: 10mT (100Gs)
klasa urzdzenia laserowego: 3B
zasilanie, pobr mocy: 230 V, 50 Hz, 70 W, 100VA
masa: maks. 3kg


WYPOSAENIE STANDARDOWE
- przewd sieciowy
- kable pacjenta (2 szt.)
- elektrody do elektroterapii
- 6x6cm (4 szt.); 7,5x9cm (2 szt.)
- pokrowce wiskozowe do el.
- 6x6cm (8 szt.); 7,5x9 cm(4 szt.)
- pasy rzepowe 40x10cm (2 szt); 100x10cm (2 szt.)
- bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
- cznik zdalnej blokady DOOR (1szt.)
- skrcona instrukcja obsugi (1 szt.)
- gowica 1 MHz, 4cm2 (1szt.)
- sonda punktowa IR 808nm/400mW (1szt.)


WYPOSAENIE OPCJONALNE (za dopat)
- elektrody punktowe 5mm, 10mm, 15mm, 20mm
- zcze "krokodylek"
- woreczek z piaskiem 21x14cm, 21x28cm
- torba PRO
- stolik Elf, Elf X
- el 0,5l (1 szt.)
- gowica 1 MHz, 1cm2 z uchwytem)
- sonda punktowa R 660nm/40mW z uchwytem
- sonda punktowa R 660nm/80mW z uchwytem
- sonda punktowa IR 808nm/200mW z uchwytem
- aplikator prysznicowy R+IR 200mW+1600mW z uchwytem
- aplikator skanujcy R+IR 50mW + 400mW ze statywem
- aplikator skanujcy R+IR 100mW + 450mW ze statywem
- aplikatory paskie pola magnetycznego typu CPE z pokrowcami
- wycznik pacjenta

Okres gwarancji: 60 miesice

Cena: 12,389.98 z ( cena zawiera 8 % VAT )
Cena promocyjna: 12,142.22 z brutto (cena zawiera 8 % VAT)

Promocja wana do wyczerpania zapasw magazynowych
BEZPATNY KATALOG
BEZPATNY KATALOG
POLECAMY


Leanka drewniana RELAX
Leanka drewniana RELAX
Cena: 762.00 z brutto
Promocja:
625.00 z brutto
 Cinieniomierz zegarowy ze stetoskopem
Cinieniomierz zegarowy ze stetoskopem
Cena: 62.64 z brutto
Promocja:
55.08 z brutto
 Aparat SOLATRONIC SL-3
Aparat SOLATRONIC SL-3
Cena: 4,900.00 z brutto
Promocja:
4,508.01 z brutto
 Asystor medyczny CRM 5-szufladowy
Asystor medyczny CRM 5-szufladowy
Cena: 947.10 z brutto
Promocja:
881.81 z brutto
 MEDOTTI Parawan Metalowy DUO
MEDOTTI Parawan Metalowy DUO
Cena: 420.00 z brutto
Promocja:
289.00 z brutto
 Taboret MEDOTTI OPTIMAL COMFORT LUX zielony
Taboret MEDOTTI OPTIMAL COMFORT LUX zielony
Cena: 490.00 z brutto
Promocja:
375.00 z brutto
 Aparat KTG 1
Aparat KTG 1
Cena: 6,200.00 z brutto
Promocja:
3,440.01 z brutto
 


 
 
Informacja zawarta na stronie www nie jest ofert handlow w myl przepisw prawa handlowego.

Copyright C 2003-2007 Sprzt Medyczny - al. 1 Maja 87, 90-755 d